30Jun

Syekh Zainuddin Sebagai Pengarang dan Penulis

Syekh Zainuddin (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) selain tergolong ulama dengan bobot keilmuan yang dalam, beliau juga penulis dan pengarang yang produktif. Bakat dan kemampuan beliau sebagai pengarang tumbuh dan berkembang dari sejak beliau masih belajar di Madrasah al-Shaulatiyah.

Namun dikarenakan padat dan banyaknya acara dan kegiatan keagamaan dalam masyarakat yang harus diisi beliau, maka peluang dan kesempatan untuk memperbanyak tulisan dan karangan tampaknya agak terbatas. Itulah sebabnya pada beberapa kesempatan, beliau mengungkapkan keadaan seperti ini kepada murid-muridnya, bilamana beliau teringat pada kawan-kawan seperjuangan beliau di Madrasah al-Shaulatiyah yang juga tergolong ulama dan pengarang terkenal seperti Syaikh Zakaria Abdullah Bila, Syaikh Muhammad Yasin Padang, dan lain-lain, mereka memiliki karya-karya tulis yang besar.

Akan tetapi Syekh Zainuddin tidak pernah berkecil hati walaupun kawan-kawan seperjuangan baliau menonjol dalam bidang tersebut. Beliau pernah mengatakan: “Seandainya saya mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk menulis dan mengarang, niscaya saya akan mampu menghasilkan karangan dan tulisan-tulisan yang lebih banyak, seperti yang dimiliki Syaikh Zakaria Abdullah Bila, Syaikh Muhammad Yasin Padang, Syaikh Ismail Zain al-Yamani, dan ulama-ulama lain tamatan Madarasah al-Shaulatiyah Makkah.”

Syekh Zainuddin tampaknya memang tidak cukup waktu dan kesempatan untuk mengarang dan menulis, karena sebagian bahkan seluruh waktu dan kehidupan beliau hanya digunakan dan dimanfaatkan untuk mengajar dan terus mangajar, berdakwah berkeliling untuk membina umat dalam upaya menanamkan “Iman dan Taqwa” dalam diri tiap masyarakat. Namun begitu, Syekh Zainuddin tetap menyempatkan diri untuk menulis berbagai jenis tulisan, termasuk di antaranya lagu-lagu perjuangan dan wasiat.

Bertitik tolak dari jiwa dan semangat kelahiran Nahdlatul Wathan yang selalu bermuara pada Iman dan Taqwa, beliau dengan semangat yang tak kunjung padam menghabiskan waktunya berjuang untuk kepentingan umat, sebagaimana ucapan dan ikrar beliau sendiri: “Aku wakafkan diriku untuk umat”. Meskipun demikian, di tengah-tengah kesibukan itu beliau masih menyempatkan diri untuk mencoba mengembangkan bakat dan kemampuannya.

Bagi beliau, mengarang dan menulis bukanlah suatu tugas dan pekerjaan yang sulit, karena hal ini merupakan bakat dan kemampuan dasar yang dianugerahkan Allah kepada beliau. Bakat dan kemampuan dasar inilah yang terus tumbuh dan berkembang sejak beliau masih belajar di Madrasah al-Shaulatiyah Makkah sehingga tidak mengherankan bila beliau mendapat pujian dari salah satu seorang Mahagurunya yaitu Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi tentang dedikasi sekaligus kemampuan kepenulisan beliau.

Diantara karya tulis dan karangan beliau adalah sebagai berikut :
A. DALAM BAHASA ARAB
1. Risalah Tauhid (Ilmu Tauhid)
2. Sullamul Hija Syarah Safinatun Naja (Ilmu Fiqh).
3. Nahdlatuz Zainiyah dalam bentuk nadzam (Ilmu Faraidh).
4. Tuhfatul Amfananiyah Syarah Nahdlatuz Zainiyah (Ilmu Faraidh).
5. Al-Fawakihun Nahdliyah (Ilmu Faraidh).
6. Mi’rajush-Shibyan ila Sama’i Ilmil Bayan (Ilmu Balaghah).
7. An-Nafahat ‘alat-Taqriratus Saniyah (Ilmu Mushtalah Hadits).
8. Nailul Anfal (Ilmu Tajwid).
9. Hizib Nahdlatul Wathan (Do’a dan Wirid).
10. Shalatun-Nahdlatain.
11. Tariqatu Hizib Nahdlatil Wathan.
12. Dan lain-lain.
B. DALAM BAHASA INDONESIA DAN SASAK
1. Batu Ngompal (Ilmu Tajwid).
2. Anak Nunggal Taqrirat Batu Bgompal (Ilmu Tajwid).
3. Wasiat Renungan Masa I dan II (Nasihat dan Petunjuk Perjuangan untuk warga Nahdlatul Wathan).
Dan juga banyak karya-karya lagu perjuangan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh Sayyidul Warisin dan telah diterbitkan pertama kali di Syekh Zainuddin Institute.

Leave a reply